Asbestsanering

Sikker og pålitelig asbestsanering 

Restaurering og rehabilitering av bygg

Asbest er et materiale som var mye brukt i bygg før det ble forbudt på 1980-tallet. Det kan være farlig å puste inn asbeststøv, og derfor er det viktig å fjerne asbest på en sikker og pålitelig måte. Helgeland Bygg har lang erfaring med asbestsanering og kan hjelpe deg med å sikre at din bygning blir asbestfri.

Vi utfører asbestsanering på en rekke ulike bygninger, både private hjem, offentlige bygninger og industribygg. Våre erfarne og kvalifiserte fagfolk har den nødvendige kompetansen og utstyret som kreves for å utføre asbestsaneringen på en trygg og effektiv måte.

Både inne- og utvendig

Vi utfører både innvendig og utvendig asbestsanering, og tar alltid hensyn til omgivelsene rundt bygningen. Vi følger strenge sikkerhetsrutiner og sørger for å ivareta både ansattes og omgivelsenes helse og sikkerhet.

Tjenester innen asbestsanering

  • Fjerning av asbestholdige materialer

  • Miljøsanering og avfallshåndtering

  • Renovering av bygningsdeler etter asbestsanering

  • Riving og demontering av bygningsdeler som inneholder asbest

Ikon - Asbestsanatering

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg?

Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat!

Kontakt oss